TAL 2020 The Digital Road:
Who is the driver?


20. 2. 2020, Parkhotel Plzeň

Připravujeme 20. ročník konference TAL!

Digitalizace už není jen jednou z možností, je to nutnost pro všechny společnosti, které chtějí zůstat konkurenceschopné, produktivní a ziskové.

Připojte se k nám na jubilejní dvacátý ročník konference TAL (Trendy automobilové logistiky) v Plzni. Přijeďte sdílet své zkušenosti s dalšími 200 odborníky na logistiku, výrobu a IT z oblasti evropského automotive.

Na příkladech z praxe ukážeme, jak si poradit se změnami přicházejícími v kontextu nástupu Průmyslu 4.0 a zodpovíme otázky, které si všichni klademe:

 

Jak vyrazit na cestu k digitalizaci?

Jak neztratit správný směr?

Jak z digitalizace profitovat co nejvíce?
 

…a kdo celý proces řídí?

Jaký byl TAL 2018

Digitalizace se vyplatí. Je ale třeba se na ni připravit

Je digitalizace přínosem, nebo naopak nutným zlem? Konference Trendy automobilové logistiky (TAL) 2018 přinesla jasnou odpověď: Digitalizace se vyplatí. Musí jí ale předcházet důkladná příprava.

Pokračovat

  

O konferenci TAL

Konference TAL (Trendy automobilové logistiky) je příležitostí pro setkání s inspirativními řečníky z obchodního světa i akademické sféry, kteří se věnují aktuálním tématům v logistice, výrobě, integraci a využití nových technologií, metod a nástrojů v oblasti digitalizace.

Na rok 2020 připravujeme jubilejní dvacátý ročník pro největší počet návštěvníků v historii konference. Přidáte se?

Videa z předchozích ročníků

2018
2017
2016

Pořadatel

Kontakt

Marie Nováková
+420 732 664 815
marie.novakova@aimtecglobal.com

© 2019 Aimtec