Partneři

Hlavní partneři

idealworks

V idealworks přetváříme autonomní logistiku a měníme způsob fungování inteligentních robotů. Náš spin-off, který byl založen v listopadu 2020 jako stoprocentní dceřiná společnost skupiny BMW, se specializuje na vývoj autonomních transportních robotů a jejich softwaru. Inteligentní, flexibilní a robustní - náš AMR iw.hub certifikovaný pro CE kombinuje vynikající výpočetní výkon a osvědčený hardware pro automatizaci intralogistických pracovních toků v průmyslovém prostředí. Seznamte se se svým novým kolegou!

Zebra Technologies

Zebra pomáhá těm, kteří jsou v předních liniích v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, dopravy a logistiky, výrobních a dalších průmyslových odvětví, aby dosáhli špičkové výkonnosti – hranice, která se promítá do spokojenosti zákazníků, dobrých výsledků pacienta a vynikajících obchodních výsledků. Stále více se naše produkty, software, služby, analytika a řešení používají k inteligentnímu připojení vašich lidí, majetku a dat. Díky desetiletím zkušeností v průmyslu navrhujeme řešení s ohledem na uživatele a pracovní místa, která vám poskytují nejlepšího průvodce k tvorbě kritických obchodních rozhodnutí.

Partneři

Bayern Innovativ

Vizí Bayern Innovativ je Bavorsko, ve kterém se každý životaschopný nápad stává inovací. Podporujeme inovační proces jako srdce a páteř otevřeného a udržitelného ekosystému orientovaného na budoucnost.

Díky nám se inovace stávají realitou. Za tímto účelem propojujeme lidi s celou řadou znalostí ať už z oblasti průmyslu, vědy, správy nebo politiky. Řídíme, vedeme a propojujeme inovační projekty — s mnoha zkušenostmi a za pomoci nejmodernějších metod. Proměňujeme bavorské společnosti v zítřejší technologické vítěze a udržitelným způsobem posilujeme Bavorsko jako místo pro podnikání.

Beratungsbüro Oberpfalz

Manažeři technologií a sítí, Lucie Valentová, Thomas Schröpf a Michael Zankl, podporují inovační aktivity malých a středně velkých společností. Poskytují poradenství při hledání vhodných programů podporujících technologie a doprovázejí během celého procesu od vyvinutí myšlenky až po ukončení projektu.


Podpoříme vás ve spolupráci mezi hospodářstvím a vědou:
- Konkrétně zprostředkováváme kontakty mezi společnostmi a výzkumnými institucemi
- Podporujeme přeshraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
- Koordinujeme sítě a vedeme dialog k nalezení shody mezi projektovými partnery
- Iniciujeme a organizujeme speciální akce týkající se trendových technologií

Jste středně velká společnost a máte inovativní nápad? Promluvte si s námi!

Deloitte

Výrobci vstupují do nové éry průmyslové výroby. Pokročilé procesy, nové materiály a narůstající automatizace dávají průmyslu novou tvář. Business lídři se začínají sami sebe ptát, jak se změnami na trhu udržet krok… Odpověď zní: Data! Digitalizace pohání optimalizaci hlavních podnikatelských odvětví, což umožňuje společnostem investovat do nových obchodních příležitostí. Z našich zkušeností vyplývá, že řada společností se již Průmyslem 4.0 zabývala, ale bojují s uvedením integrovaných konceptů do provozu.

Přístup společnosti Deloitte k prosazování změn je holistický. Kombinujeme odborníky na výrobní procesy s odbornými znalostmi analytiky, abychom vytvořili dopad jak v IT, tak v byznysu. Naše týmy dodávají ucelená řešení pro digitální továrnu při využívání osvědčených nástrojů umělé inteligence a technologií v oblasti údržby & zařízení, výrobního provozu, provozu s ohledem na životní prostředí, zdraví a bezpečnost, skladování a sledování zásob.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je místo, kde se setkávají úspěšní podnikatelé. Celkem 9 regionálních kanceláří pravidelně pečuje o svých 1500 členských firem a každoročně jim nabízí na 60 networkingových setkání, 160 seminářů a workshopů a třeba i  2000 zodpovězených dotazů. Naší misí je zjednodušovat život podnikatelům.  #jihoceskepodnikani

LINTECH

Společnost LINTECH, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 za účelem vývoje a výroby komponent v oblasti laserové technologie a automatizace.

S rostoucími úspěchy a rozšiřováním portfolia společnosti se firma rozčlenila na 3 hlavní divize:

  1. divize výroby, prodeje a servisu jednoúčelových strojů, automatizace  – stroje navržené a sestavené dle individuálních požadavků na popis, gravírování, svařování, vrtání, ablaci a dalších laserové aplikace s vlastní aplikační laboratoří,
  2. divize zakázkové výroby – zakázkový laserový popis, zakázková výroba razníků/raznic, identifikačních štítků, ovládacích panelů a také laserové řezání, svařování a navařování na zakázku,
  3. divize ruční/strojní montáže – elektrotechnických dílů/komponent pro automobilový průmysl.

Pro splnění náročných přání zákazníků je ve společnosti LINTECH připraven tým vysoce kvalifikovaných odborníků (cca 100 zaměstnanců) s dlouholetými zkušenostmi v oblasti laserové technologie a strojírenství.

Od roku 2004 je společnost LINTECH držitelem certifikátu kvality podle normy EN ISO 9001.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Svou rozlohou je třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo. V Plzeňském kraji působí tři vysoké školy - Západočeská univerzita, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Metropolitní univerzita.

VÝZKUM, VÝVOJ a INOVACE v kraji

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Patří mezi přední regiony dle výkonnosti ekonomiky. Má vysoký podíl exportně orientovaných firem ve zpracovatelském průmyslu a high-tech oborech a nejnižší nezaměstnanost mezi kraji.

SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje

Projekt si klade za cíl více akcentovat tvořivost, komunikaci a regionální a mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikla nová Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK).

Mediální partneři

AIMagazine

Digitální obsahový portál o Průmyslu 4.0, automobilovém průmyslu a informačních technologiích byl spuštěn v roce 2019. Jeho cílem je poskytovat odborníkům z výroby, logistiky a průmyslového IT zajímavé informace, ukazovat příklady z praxe, příběhy lidí z oboru i obecný pohled na změny, které s sebou přináší digitální revoluce. Navazuje na tištěný časopis, který společnost Aimtec vydává od roku 2002, je přístupný na adrese aimtecglobal.com/aimagazine.

Systémy logistiky

Systémy Logistiky jsou jediným logistickým periodikem s auditovaným nákladem na českém trhu. Věnují se aktuálním tématům, která hýbou světem logistiky a dopravy, přináší zprávy z oboru, analyticky zpracovaná témata, komentáře i rozhovory s osobnostmi z řad logistických uživatelů. Důležitými pilířy časopisu jsou inovativnost, praktičnost a nezávislost. Ke značce Systémy Logistiky patří rovněž portál systemylogistiky.cz s týdenním newsletterem SL NEWS. 

Automa

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Vychází v českém jazyce; v tištěné podobě a na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF) vychází měsíčně (s výjimkou jarního a letního dvojčísla). Průběžně jsou aktualizovány informace na portálu www.automa.cz a na profilech sociálních sítí: na profilech sociálních sítí: Automa LinkedIn (390 členů),  Automa Facebook (210 sledujících) a Automa Twitter (316 sledujících).

Pořadatelé

Aimtec

Jsme Aimtec. Jsme průvodci výrobních a logistických firem při zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Naše řešení integrujeme společně s nejnovějšími technologiemi do jednoho funkčního celku tak, aby digitalizace byla skutečným přínosem.

IHK Regensburg

Obchodní a průmyslová komora Regensburg sdružuje celkem 91 000 firem z Horní Falce a okresu Kelheim. Členské firmy mohou využít poradenství v oblastech daňové a právní problematiky, zahraničního obchodu nebo pracovního trhu. Komora též zpracovává nejrůznější specializované analýzy regionu.  Prostřednictvím své české pobočky v Plzni podporuje Obchodní a průmyslová komora Regensburg aktivně vývoj společného přeshraničního hospodářského prostoru.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství, zahájila v České republice v počáteční fázi širokou diskusi o průmyslu 4.0 a nyní podporuje udržitelnou transformaci ekonomiky. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

Kontakt

Marie Nováková
+420 732 664 815
marie.novakova@aimtecglobal.com

© 2021 Aimtec