Partneři

Hlavní partneři

SAP

Jako lídr na trhu v oblasti podnikového aplikačního softwaru pomáháme společnostem všech velikostí a ve všech odvětvích lépe fungovat tím, že nově definujeme ERP a vytváříme sítě inteligentních podniků, které zajišťují transparentnost, odolnost a udržitelnost napříč dodavatelskými řetězci. Naše komplexní sada aplikací a služeb umožňuje našim zákazníkům fungovat s generováním zisku, neustále se přizpůsobovat a měnit svět k lepšímu.

Zebra Technologies

Zebra pomáhá těm, kteří jsou v předních liniích v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, dopravy a logistiky, výrobních a dalších průmyslových odvětví, aby dosáhli špičkové výkonnosti – hranice, která se promítá do spokojenosti zákazníků, dobrých výsledků pacienta a vynikajících obchodních výsledků. Stále více se naše produkty, software, služby, analytika a řešení používají k inteligentnímu připojení vašich lidí, majetku a dat. Díky desetiletím zkušeností v průmyslu navrhujeme řešení s ohledem na uživatele a pracovní místa, která vám poskytují nejlepšího průvodce k tvorbě kritických obchodních rozhodnutí.

Partneři

4IGV

4IGV působí jako integrátor automatických logistických systémů. Jsme poskytovatelem automatizovaného skladovacího řešení založeného na systému hustého skladu s plně obslužnými AMR vozíky. Držíme se postupu, kde „Plánování a příprava = 50% úspěchu vašeho projektu“.

Přidejte se k nám a maximalizujte váš logistický výkon.

AIM PARTNERS

AIM PARTNERS poskytuje služby interim & projektového managementu a poradenství v oblasti supply chain, logistiky a výroby. Máme bohaté zkušenosti a know-how získané během spolupráce s nejúspěšnějšími firmami jako je např. Magna, Kostal Group, Škoda Auto, Saint Gobain nebo Continental. Pomáháme vám digitalizovat procesy s využitím ověřených postupů a praktických metod. Připravíme řešení, které je komplexní, trvale udržitelné a v souladu s principy štíhlé výroby a koncepce Průmyslu 4.0

AKJ Automotive

AKJ Automotive je skupina odborníků a vedoucích pracovníků z automobilového průmyslu. Sloužíme jako platforma pro otevřenou a důvěryhodnou výměnu informací v rámci celého hodnotového řetězce automobilového průmyslu, včetně výrobců, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Naším hlavním cílem je společně vyvíjet koncepty a řešení pro optimalizaci procesů a struktur v automobilovém a dodavatelském průmyslu.

"Pracovní skupina pro Just-in-Time" (AKJ), založená v roce 1985, je považována za průkopníka logistických koncepcí a od té doby staví výrobce automobilů, dodavatele a poskytovatele služeb před nové výzvy.

Antesto

Společnost Antesto byla založena v roce 2014 jako poskytovatel servisních služeb v oblasti ICT a specializovaného softwaru pro finanční poradce. Od roku 2019 se zaměřuje na oblast kybernetické bezpečnosti, která získává v posledních letech větší důležitost v mnoha aspektech podnikání. Firma disponuje specialisty, kteří aktivně sledují nové trendy i produkty v této oblasti a rozšiřují své znalosti tak, aby pomáhali klientům čelit kybernetickým útokům a hrozbám, které na ně v dnešní době mohou čekat. Antesto patří ke zkušeným IT profesionálům v oblastech návrhu řešení a následné implementace automatizovaného bezpečnostního či penetračního testování, pokročilého monitoringu, analýzy síťového provozu či Next Generation Firewallingu (NGFW vč. IPS/IDS).

Asprova

Asprova poskytuje celosvětově nejúspěšnější softwarová řešení pro pokročilé plánování (Advanced Planning and Scheduling – APS) a plánování dodavatelského řetězce (Supply Chain Planning – SCP). Asprova APS je nástrojem pro výrobní společnosti, který splňuje širokou škálu požadavků ze všech průmyslových odvětví. Při vývoji systému pro detailní plánování byly v uplynulých 30 letech intenzivně využívány zkušenosti ze štíhlé výroby světové úrovně. Výsledkem je, že pomocí standardních funkcí Asprova lze modelovat jakýkoli komplexní výrobní úkol. Systém Asprova lze implementovat bez programování a bezproblémově se integruje do stávajícího IT. Asprova synchronizuje a optimalizuje všechny procesy v celém hodnotovém řetězci. Úspěšnost implementace měřená enormním nárůstem efektivity navzdory plánování složitých procesů je důvodem, proč se na Asprovu spoléhá více než 60 % japonských výrobních společností a 3600 zákazníků po celém světě.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ se zabývá managementem znalostí a působí jako iniciátor a akcelerátor inovací v Bavorsku. Propojuje podnikovou sféru, výzkum a politiku s oborovými, technologickými a partnerskými sítěmi, a společně s nimi vytváří regionální cluster Thinknet Bayern, který propojuje více než 75 000 odborníků. Výsledkem je dynamický transfer znalostí v oblastech, jako jsou digitalizace, energetika, zdravotnictví, materiálové inženýrství, výroba, mobilita, ale i kulturní a kreativní odvětví.

Společnost Bayern Innovativ GmbH pomáhá také malým a středním podnikům, zejména prostřednictvím inovačních projektů. Zajišťuje moderní řízení technologií a inovací a poskytuje podporu v oblasti patentových řízení a programů financování. Nabídku služeb doplňují pracovní skupiny, kongresy a workshopy a společné expozice na nejvýznamnějších národních a mezinárodních veletrzích. Společnost Bayern Innovativ byla založena v roce 1995 jako nezávislá instituce Svobodného státu Bavorsko a v současné době má přibližně 275 zaměstnanců v Norimberku, Augsburgu a Garchingu.

Beratungsbüro Oberpfalz

Manažeři technologií a sítí, Lucie Valentová a Michael Zankl, podporují inovační aktivity malých a středně velkých společností. Poskytují poradenství při hledání vhodných programů podporujících technologie a doprovázejí během celého procesu od vyvinutí myšlenky až po ukončení projektu.


Podpoříme vás ve spolupráci mezi hospodářstvím a vědou:
- Konkrétně zprostředkováváme kontakty mezi společnostmi a výzkumnými institucemi
- Podporujeme přeshraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
- Koordinujeme sítě a vedeme dialog k nalezení shody mezi projektovými partnery
- Iniciujeme a organizujeme speciální akce týkající se trendových technologií

Jste středně velká společnost a máte inovativní nápad? Promluvte si s námi!

Continental

Continental Automotive je globální technologická společnost specializující se na různé oblasti v automobilovém průmyslu. Jejich portfolium zahrnuje technologie pro pasivní bezpečnost, brzdy, podvozek, systémy pohybu a řízení pohybu. Dále se zaměřují na asistovanou a automatizovanou jízdu, displeje a ovládací technologie pro interiéry vozidel a inteligentní informační a komunikační technologie pro služby mobility provozovatelů flotil a výrobců komerčních vozidel. Kromě toho se věnují síťovým technologiím, elektronice vozidel a výkonným počítačům. Jejich produkty a služby jsou využívány v celém automobilovém průmyslu.

V České republice má Continental Automotive závod v Brandýse nad Labem II, který se specializuje na výrobu elektronických a elektrických produktů pro automobilový průmysl.

Evropský region Dunaj-Vltava – Poradenská kancelář Dolní Bavorsko

Management kontaktních sítí Bavorsko – Čechy z Poradenské kanceláře Dolní Bavorsko ve Freyungu Vás podpoří při navazování obchodních vztahů mezi ČR a Dolním Bavorskem, dále pak při zprostředkování kontaktů a partnerů a vytváření a rozšiřování kontaktních sítí a klastrů.

Zaměření: ekonomika a technologický transfer.

Veškeré služby jsou zdarma.

Kontaktní osoba: Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy

EY

Společnost EY, známá také jako Ernst & Young, je předním světovým poskytovatelem poradenských služeb a nabízí širokou škálu řešení, která pomáhají organizacím zvládat složité obchodní výzvy a dosahovat udržitelného růstu. Poradenské služby EY zahrnují strategii, transformaci, řízení rizik a technologie a poskytují klientům inovativní přístupy ke zvyšování výkonnosti a zvyšování hodnoty. Díky hluboké znalosti problematiky specifické pro dané odvětví a využití nejmodernějších technologií pomáhá EY podnikům optimalizovat jejich provoz a logistiku, zvyšovat efektivitu a udržet si náskok na konkurenčním trhu. Její specializovaný tým odborníků úzce spolupracuje s klienty a poskytuje jim řešení na míru, která splňují jejich jedinečné potřeby a cíle.

Happenee

Zmrzlinou poháněný český startup se sídlem v Praze.

Vyvíjíme modulární SaaS platformu zaměřenou na aktivní zapojení uživatelů, lead generation, brandovou komunikaci, employee lifecycle a kompletní realizaci eventů. Tyto oblasti propojujeme v pohlcujících interaktivních světech, které překonávají komunikační bariéry mezi fyzickým a digitálním prostředím a přináší to nejlepší z obou.

IHK Reutlingen - Automotive

Globální konkurence mezi výrobci automobilů, zkracování výrobních cyklů a měnící se přísné mezinárodní požadavky mají stále intenzivnější vliv na podmínky dodavatelů. Výrobkové a procesní technologie se mění rychlým tempem - od spalovacího motoru se přechází k novým formám pohonu. Je třeba přizpůsobit struktury a procesy ve výrobě a logistice. Pro zachování konkurenceschopnosti je nutná další digitalizace a inteligentní automatizace výroby. Na trh vstupují noví hráči: aby toho bylo možné využít, je zapotřebí strategie a spolupráce. Význam Německa jako centra automobilového průmyslu stále více nesou jeho dodavatelé. IHK Reutlingen se sítí IHK Automotive nabízí výměnu, spolupráci a odborné znalosti.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je místo, kde se setkávají úspěšní podnikatelé. Celkem 7 regionálních kanceláří je obchodním partnerem svých téměř 1200 členských firem, kterým pravidelně nabízí networkingová setkání, vzdělávací akce, zodpovídá pro ně podnikatelské dotazy a pomáhá zviditelnit jejich podnikání v celém jihočeském regionu. Naší misí je zjednodušovat život podnikatelům. #jihoceskepodnikani

JOBka

Inovativní aplikace JOBka umožňuje firmám a zaměstnancům soustředit se jen na práci, která je skutečně hodnotná. Usnadňuje procesy, podporuje digitalizaci podniku, zpříjemňuje a zefektivňuje komunikaci na všech úrovních, od výrobních a logistických týmů přes HR specialisty až po management. Váš stávající software lze navíc do JOBky jednoduše integrovat. Naplnit volné směny nebo získat cennou zpětnou vazbu od zaměstnanců nikdy nebylo jednodušší. Přijďte si s námi na konferenci TAL popovídat o vhodném řešení přímo pro vaši firmu.

LogTech

LogTech, integrátor logistických řešení, je předním poskytovatelem automatizace a softwaru pro manipulaci s materiálem v oblasti distribuce a expedice zásilek, e-commerce, výroby a dalších odvětví. Náš přístup "na klíč" se stará o veškeré kroky od návrhu, projektu až po integraci a dodává automatizovaná zařízení, robotiku, software a ovládací prvky, které bezproblémově fungují podle požadavků zákazníka.

Naše řešení podporují řadu procesů manipulace s materiálem, jako je doprava, třídění, singulace a skenování, a jsou podpořena kompletním, pohotovým servisem, podporou a náhradními díly. Společnost LogTech má desítky let zkušeností, které získala v každém segmentu průmyslu manipulace s materiálem. 

Mediterranean Shipping Company

Mediterranean Shipping Company je soukromá globální přepravní společnost založená v roce 1970 v Ženevě ve Švýcarsku. S flotilou více než 800 lodí a 520 přístavy je MSC přední světovou námořní společností, která ročně přepraví úctyhodných 22.5 milionů TEU.MSC má jednu z nejmladších flotil na světě, provozuje 70 terminálů a zaměstnává více než 200 000 zaměstnanců po celém s  větě, na palubě i na pevnině. V České republice a na Slovensku má MSC silné místní zastoupení s týmem více než 200 zaměstnanců (včetně MEDLOG) a specialistů, kteří řídí provoz, dokumentaci, demuráž, prodej, logistiku a plánování.
MEDLOG, její sesterská pobočka, zajišťuje kamionovou dopravu, železniční provoz a správu skladů.

Společnost MSC usiluje o inovace a udržitelnost a prosazuje nové standardy v logistickém průmyslu. Svěřte společnosti MSC bezpečnou a efektivní přepravu vašeho automobilového nákladu kdekoli na světě.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je region se silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a špičkovými výzkumnými centry. Podporuje rozvoj inovačního ekosystému a realizuje řadu podpůrných aktivit směřujících k rozvoji spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vysokými a středními školami a firmami působícími v regionu. Prostřednictvím dotačních programů Inkubace firem a Akcelerace firem podporuje vznik zajímavých startupů a rozvoj již existujících firem. Cílem kraje je vytvořit prostředí přívětivé pro podnikání, příjemné k životu a nabízející zajímavé podněty ke studiu a vlastnímu rozvoji.

ProGlove

ProGlove představuje chytřejší řešení nositelného skeneru, které zajišťuje nepřetržité zvyšování produktivity pracovníků. Naším posláním je narušit staré pořádky v oblasti skenování čárových kódů tím, že do skladových a distribučních operací přineseme transformační hodnotu. Na rozdíl od ostatních se zaměřujeme na lidské pracovníky. ProGlove jim umožňuje rychle, přesně a ergonomicky provádět úkon, který je pro úspěšné fungování skladu zásadní: skenování čárových kódů. Naše nositelná technologie je interaktivní, snadno použitelná a srozumitelná. Náš přístup zaměřený na lidský faktor posiluje postavení pracovníků díky efektivnějším pracovním postupům.

Spolek SKLAD

Ve spolku SKLAD (Spolek Kompetentních Logistiků a Dodavatelů) pomáháme výrobním a distribučním společnostem s jejich požadavky a potřebami v logistických provozech. Jsme schopni poradit a spolupracovat v širokém spektru potřeb zákazníka – od výběru haly přes návrh a realizaci řešení až po dodávku technologií nebo zajištění bezpečnosti práce. Naší výhodou je, že se jako členové navzájem známe, dlouhodobě se potkáváme na projektech u stejných zákazníků a otestovali jsme se v praxi.
Zákazníkovi přinášíme nová, moderní a komplexní řešení. Pomáháme mu spoluvytvářet vizi pro inovace a jeho další růst.
Spolek vznikl v roce 2014 a jeho původním záměrem bylo spíše sdílení obchodních příležitostí mezi jednotlivými členy, dnes se spolek obrací i k široké logistické veřejnosti jako zdroj novinek, aktuálních informací a doporučení z praxe.

Software602

Jsme Software602. Pomáháme firmám i úřadům zbavit se papíru, zrychlit administrativu a přemýšlet digitálně. Díky našim řešením elektronických podpisů, archivace, schvalování požadavků nebo formulářovým technologiím nedělají lidé chyby, šetří čas i peníze. Máme 35 let zkušeností a spoustu energie uvádět na trh další inovace. 

VertiFlex

VertiFlex je systémovým integrátorem se specializací na automatizaci a robotizaci logistických provozů a nabízí svým zákazníkům nejefektivnější skladovací řešení. Jsme oficiálním partnerem společností Weland Solutions, Swisslog a Geek+ a dodáváme integrovaná řešení v regionu střední a východní Evropy. VertiFlex je také vývojářem jedinečného softwaru pro automatizované skladování VertiNode Ai, který využívá umělé inteligence pro optimalizaci procesů. Naši klienti s námi konzultují své potřeby a my pro ně navrhujeme a implementujeme automatizovaná skladovací a vychystávací řešení do mnoha odvětví průmyslu od e-commerce po automotive. VertiFlex je ryze česká společnost nadšených odborníků na automatizovanou intralogistiku.

Nechceme být vaším dodavatelem, chceme být vaším partnerem. A hlavně, nás ta práce opravdu baví!

Vodárna Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je nejvýznamnější provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Plzeňském kraji. Dodávku pitné vody zajišťuje v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Objem vyrobené vody byl v porovnání s rokem 2022 o 2,1 % vyšší. VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozovala celkem 26 úpraven vody a 107 podzemních zdrojů. Nejvýznamnějším zdrojem je zdroj povrchový – řeka Úhlava, ze které bylo odebráno 13,6 mil. m³ surové vody a vyrobeno 13,1 mil. m³ vody pitné.

STILL

Jsme odborníci na intralogistiku a automatizaci. Společnost STILL poskytuje vše, co je v přepravě a vychystávání zboží potřebné, od vysokozdvižných vozíků a regálových systémů až po navržení a optimalizaci skladu, dále kompletní servis a management. Naším cílem je dělat intralogistiku rychlou a efektivní, proto sázíme na automatizaci. Věříme totiž, že právě ona je tím správným řešením pro budoucnost oboru.

Ve STILL do intralogistiky neustále přinášíme čerstvé nápady a vytváříme nové projekty. Naše dlouholeté zkušenosti a neutuchající nadšení obor dlouhodobě posouvají kupředu.

Mediální partneři

Aimtec Insights

Digitální obsahový portál o Průmyslu 4.0, automobilovém průmyslu a informačních technologiích byl spuštěn v roce 2019. Jeho cílem je poskytovat odborníkům z výroby, logistiky a průmyslového IT zajímavé informace, ukazovat příklady z praxe, příběhy lidí z oboru i obecný pohled na změny, které s sebou přináší digitální revoluce. Navazuje na tištěný časopis, který společnost Aimtec vydává od roku 2002, je přístupný na adrese insights.aimtecglobal.com.

Automa

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Ročně vychází osm tištěných vydání, která jsou k dispozici na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF). Portál www.automa.cz uvádí novinky ze světa automatizace, pozvánky na konference, veletrhy a semináře a další aktuální informace. Časopis je aktivní na sociálních sítích: Automa LinkedIn (603 členů)  Automa Facebook (571 sledujících) a Automa X (302 sledujících).

CIO Business World

Dvouměsíčník o nových technologiích a efektivním řízení podnikové informatiky. CIO Business World přináší nejnovější ekonomické trendy a analýzy, praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízí možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů a věnuje se také důsledkům vstupu ČR do EU. CIO Business World je určen pro čtenáře z oblasti vyššího managementu firem ze všech odvětví ekonomiky. Na českém trhu vyplňuje mezeru mezi tradičními ekonomickými a IT magazíny.

Computerworld

Computerworld je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměřeným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovějších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni než ostatní periodika na tuzemském trhu. Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií.

Dopravní noviny

Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku s působením na českém a slovenském mediálním trhu. Dopravní noviny přinášejí aktuální a odborné informace určené především podnikatelům a řídícím pracovníkům firem podnikajících ve výše uvedených oborech a v dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Zprostředkovávají informace orgánům státní správy a všem zájemcům o dopravně-logistickou tematiku.

Ekonom

Ekonom je nejčtenější ekonomický týdeník na českém trhu. Přináší nejpodstatnější informace, které pomáhají orientovat se v dnešním složitém světě. Ekonom poskytuje nejdůležitější informace ze světa kapitálových trhů. Texty z oblasti technologií představují aktuality ze světa vědy a techniky. Obsahuje i právní témata, která rezonují českým trhem a zásadně ovlivňují podmínky pro podnikání. V článcích se časopis věnuje i oblasti logistiky, která doslova hýbe světem.

IT Systems

Časopis IT Systems se zaměřuje na problematiku informačních systémů a ICT řešení v podnicích a organizacích všech odvětví. IT Systems oslovuje čtenáře, kteří chtějí mít přehled o aktuální nabídce a trendech v oblasti podnikových aplikací a služeb. IT profesionálům pomáhá efektivně spravovat IT v souladu s potřebami byznysu. Každé vydání měsíčníku IT Systems doplňují specializované přílohy zaměřené na vybraná témata nebo odvětví. Obsah časopisu IT Systems je provázán s řadou elektronických médií, zejména s portálem SystemOnLine.cz a tematickým webem ERPForum.cz a newslettery SystemNEWS a ERPnews.

Logistika.Tv

Odborný logistický portál www.logistika.tv se zaměřuje na zpravodajství z logistiky z ČR a SR. Logistika.Tv přináší články, reportáže, videorozhovory, podcasty, videopodcasty, Tv zprávy, případové studie, informace o trendech a inovacích. Mezi její rubriky patří Skladování, Doprava, Development, Obaly, IT, Management, nechybí ani rozhovory s logistickými profesionály a pozvánky na akce. Na portálu Logistika.Tv najdete to nejaktuálnější a nezajímavější z toho, co se děje v české a slovenské logistice. Logistika.Tv je aktivní také na LinkedInu. Šéfredaktorem portálu Logistika.Tv je dlouholetý logistický novinář Petr Neckař. Portál Logistika.Tv provozuje společnost PN média s.r.o., která se specializuje na PR a marketingové služby pro logistické firmy. PN média také pořádá logistickou soutěž The Best of Czech and Slovak Logistics a logistickou konferenci Innovative Logistics, která se koná v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Packaging Herald

Packaging Herald je moderní B2B magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší čtenářům praktické informace pro jejich byznys i prosperitu a inspiruje je k inovacím. Díky elektronické verzi, která je volně ke stažení na portále www.packagingherald.cz, k nim mají kdykoliv přístup i v budoucnu. Prostřednictvím newsletteru, portálu www.packagingherald.cz a stále populárnějších sociálních sítí rovněž vytváří komunikační platformu pro sdílení zkušeností a inspirací mezi všemi subjekty, které se obalovou problematikou zabývají: uživateli obalových řešení a služeb, dodavateli technologií a materiálů pro výrobu obalů, výrobci obalů a obalových materiálů, designery, dodavateli služeb a retailem.

praktická LOGISTIKA

praktická LOGISTIKA je odborný internetový časopis zaměřený na logistiku v širších souvislostech. Zabývá se především praktickými ukázkami a příklady z oblastí nákladní dopravy a spedice, skladování, manipulace se zbožím, distribuce a zásobování, balení, IT, pojistných a finančních služeb. Mimo to zde najdete také rubriky mapující různé události související s logistikou, aktuality a speciální rubriku zaměřenou na logistiku nebezpečných věcí. Obsah časopisu praktická LOGISTIKA tvoří především původní články zaměřené na zkušenosti z praxe, případové studie, názory odborníků a reportáže z logistických akcí.

Reliant Group

Reliant Group je provozovatelem nejvýznamnějších odborných platforem určených pro komunikaci a věcnou diskuzi logistických profesionálů napříč celým dodavatelským řetězcem. Již dvacet let je vydavatelem tištěného logistického časopisu LogisticNEWS, provozovatelem sítě logistických portálů Eurologport a distributorem týdenního zpravodaje Reliant NewsLETTER. Vlajkovou lodí společnosti je tradiční pořádání největší středoevropské logistické konference SpeedCHAIN, kterou doplňuje celá řada odborných konferencí a akcí na míru, včetně platformy ESG Fórum v rámci formátu Technologické konference. Firma se aktivně podílí na činnosti České logistické asociace i Evropské logistické asociace se sídlem v Bruselu.

Robotic journal

Odborný časopis Robotic journal se čtvrtletní periodicitou se zabývá trendy v robotice a přináší aktuální informace z oblasti robotiky, automatizace a s nimi souvisejících oborů. Nabízí přehled o aktuálních produktových novinkách předních výrobců i zajímavých projektech výzkumných center a organizací formou rozhovorů a reportáží ze stěžejních akcí v oboru automatizace a robotiky.

Svět průmyslu

Smart Connections s.r.o. není jen redakce nebo vydavatelství Světa průmyslu, ale sehraný tým nadšených mladých lidí s kompetencemi v širokém spektru oborů. Kromě vydávání tištěného magazínu Svět průmyslu, jeho digitálních verzí a webu Světa průmyslu, se věnujeme také správě sociálních sítí a náboru zaměstnanců pro naše klienty. Pohání nás vášeň pro to, co děláme, a nebojíme se nových výzev. Charakterizuje nás profesionalita, flexibilita a proklientský přístup. Nabízíme patnáctileté know-how a jsme stabilní partner, zavedená značka.

Systémy logistiky

Systémy Logistiky jsou zdrojem informací, inspirace a nejvýznamnějším komunikačním nástrojem pro český a slovenský logistický trh. Značka Systémy Logistiky zahrnuje odborný časopis (jediný na trhu s auditovaným nákladem) i digitální média (zpravodajský portál systemylogistiky.cz, týdenní newsletter SL NEWS a profily na sociálních sítích LinkedIn a Facebook). Redakce si zakládá na nezávislosti, praktičnosti a inovatičnosti předávaných informací, díky čemuž jsou Systémy Logistiky nejčtenějším časopisem a nejnavštěvovanějším portálem pro logistické odborníky.

TechMagazín

TechMagazín s měsíční periodicitou patří k uznávaným odborným periodikům se zaměřením na strojírenství, energetiku i automobilový průmysl, zejména na produktové novinky, nové technologie a trendy v průmyslové technice, technických a vědních oborech. Čtenářskou skupinu tvoří vyšší a střední management průmyslových firem ze strojírenství, automatizace, automotive, elektroniky, energetiky nebo leteckého a plastikářského průmyslu. Specifikem je i rozsáhlá distribuce na technické univerzity a odborné školy.

Pořadatelé

Aimtec

Jsme Aimtec. Jsme průvodci výrobních a logistických firem při zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Naše řešení integrujeme společně s nejnovějšími technologiemi do jednoho funkčního celku tak, aby digitalizace byla skutečným přínosem.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství, zahájila v České republice v počáteční fázi širokou diskusi o průmyslu 4.0 a nyní podporuje udržitelnou transformaci ekonomiky. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

IHK Regensburg

Obchodní a průmyslová komora Regensburg sdružuje celkem 91 000 firem z Horní Falce a okresu Kelheim. Členské firmy mohou využít poradenství v oblastech daňové a právní problematiky, zahraničního obchodu nebo pracovního trhu. Komora též zpracovává nejrůznější specializované analýzy regionu.  Prostřednictvím své české pobočky v Plzni podporuje Obchodní a průmyslová komora Regensburg aktivně vývoj společného přeshraničního hospodářského prostoru.

Kontakt

Tereza Žáková
+420 725 490 084
tereza.zakova@aimtecglobal.com

© 2024 Aimtec