Program

Jako každý rok pro vás připravujeme program ve spolupráci se zkušenými řečníky i praktiky z oboru. TAL 2021 představí inspirativní myšlenky, praktické případové studie i prostor pro diskuzi a vaše témata. Program budeme postupně doplňovat na těchto stránkách. 

Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer, kde můžeme sdílet dojmy nad dobrým jídlem a pitím.

Přidáte se?


Registrace

Úterý, 21. 9. 2021

8:30-9:30 Registrace
9:30-9:45

Zahájení

Rovnováha v logistice a jak ji najít

Marco Prüglmeier, CEO, i2market

SEAT:CODE

Paul Palmero Martinez, Delivery Manager, SEAT:CODE

Jose Marín Ruiz, Product Manager, SEAT:CODE

Coffee Break

Digitalizace a automatizace v závodech Continental Automotive

Tomáš Vondrák, Plant Manager Brandýs nad Labem, Continental Automotive Czech Republic

Úskalí a přínosy implementace e-heijunky

Jan Čermák, Vedoucí logistických projektů, Robert Bosch

Petr ChalušSkupinový vedoucí pro inovace v logistice, Robert Bosch

Oběd

Virtuální optimalizace: vývoj autonomních mobilních robotů (AMR) založený na simulaci

Michael Schneider, CEO, idealworks

Dylan SheppardDigital Design Lead, idealworks

Logistická řešení podporující automatizaci ve stávajících závodech

Björn Karlsson, CEO, Weland Solutions

Coffee Break

Nalezení správné rovnováhy pro IT a logistiku

Tolga Özkundakci, European Vice President of IT and Systems, International Automotive Components Group

Digitalizace RFQ procesu přepravních služeb

Ivan Marinec, Managing Partner, AIMPARTNERS

17:30

Závěr

17:30-23:00

Společenský večer

Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer v prostorách Parkhotelu Plzeň. 

Doprovodný program

8:30-17:30

#AimtecLab

Jaké technologie zkoumá Aimtec pro využití v průmyslu? Kde jsme už aplikovali rozšířenou nebo virtuální realitu?

Navštivte zónu #AimtecLab v prostorách hlavního sálu kdykoli během přestávek v programu konference.

Prezentace partnerů

Jak vidí trendy v logistice naši partneři?

Setkat se s jejich zástupci můžete také během krátkých prezentací v průběhu přestávek v salónku při hlavním koferenčním sále. 

Svá řešení představí podrobněji Deloitte a Lintech.

Prezentace partnerů v doprovodném programu budou v anglickém jazyce, bez překladu.

Příspěvky v hlavním programu budou tlumočeny do českého, německého a anglického jazyka.

Program může být změněn.

Na koho se můžete těšit

Marco Prüglmeier

CEO
i2market

Rovnováha v logistice a jak ji najít

Marcova osobní mise je pomáhat ostatním na cestě k high-tech logistice. I proto se po roce vrátí na pódium naší konference a promluví o palčivých tématech, která udávají směr ve světě logistiky. V úvodní přednášce otevře hlavní téma konference a spolu s vámi bude hledat odpověď na otázku: „Where´s the right balance?”

Marco působí v oboru automotive přes dvacet let. Je expertem na problematiku dodavatelského řetězce a štíhlou výrobu a jeho hlavní doménou jsou logistické inovace – za ně byl dlouhá léta zodpovědný i v BMW Group. Vloni založil konzultační společnost i2market, kde jako CEO využívá své dlouholeté zkušenosti z tohoto dynamického oboru. Nenechte si ujít jeho přednášku o tom, jak hledat a najít v logistice rovnováhu.

Tomáš Vondrák

Plant Manager Brandýs nad Labem
Continental Automotive Czech Republic

Digitalizace a automatizace v závodech Continental Automotive

Společnost Continental slaví v letošním roce 150 let na trhu. Česká pobočka v Brandýse nad Labem vyrábí a dodává automobilovou elektroniku do vozů mnoha světových značek. Kromě špičkové výroby se zaměřuje také na rozvoj nejmodernějších logistických technologií. Na sklonku letošního roku plánuje například nasazení jedinečného robotického skladu AutoStore s kapacitou až 16 tisíc boxů.

Na letošní ročník konference TAL přijal pozvání Tomáš Vondrák, ředitel brandýských výrobních závodů. Tomáš je prvním Čechem v čele firmy, která patří celosvětově mezi největší elektronické závody Continental Automotive. Pracuje ve společnosti již od roku 2006 a během této doby působil i v Německu nebo Mexiku.

Poslechněte si jeho zkušenosti a plány na další rozvoj digitalizace a automatizace svěřených závodů.

Jan Čermák

Vedoucí logistických projektů
Robert Bosch

Úskalí a přínosy implementace e-heijunky

Skupina Bosch je světovým lídrem mezi dodavateli technologií a služeb. Má zastoupení téměř ve všech zemích světa a zaměstnává celkem přes 395 000 lidí. V České republice je skupina zastoupena šesti společnostmi v osmi lokalitách. Jednou z nich je výrobní závod divize Automobilová technika v Českých Budějovicích, kde bylo v roce 2019 otevřeno nové vývojové a technologické centrum. V něm se 600 vývojářů zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky z celého světa.

Jan Čermák působí ve společnosti na pozici vedoucího logistických projektů. V posledních letech se věnuje zejména těm zaměřeným na digitalizaci procesů z oblasti plánování a fyzické logistiky. Ve svém vystoupení Vám představí společně s Petrem Chalušem projekt z oblasti digitalizace plánování výroby – elektronickou Heijunku. Nenechte si ujít vystoupení, kde se dozvíte, jaká úskalí byla pro úspěšnou implementaci potřeba překonat, jak se změnil způsob spolupráce logistiky a výroby, jak tento nástroj hodnotí lidé, kteří jej každý den aktivně používají či jaké se otevřely další možnosti rozvoje této aplikace a využití získaných dat.

Petr Chaluš

Skupinový vedoucí pro inovace v logistice
Robert Bosch

Úskalí a přínosy implementace e-heijunky

Skupina Bosch je světovým lídrem mezi dodavateli technologií a služeb. Má zastoupení téměř ve všech zemích světa a zaměstnává celkem přes 395 000 lidí. V České republice je skupina zastoupena šesti společnostmi v osmi lokalitách. Jednou z nich je výrobní závod divize Automobilová technika v Českých Budějovicích, kde bylo v roce 2019 otevřeno nové vývojové a technologické centrum. V něm se 600 vývojářů zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponentů pro zákazníky z celého světa.

Petr Chaluš je v závodě v Českých Budějovicích vedoucím skupiny zabývající se logistickou kvalitou a inovacemi logistických procesů. Společně se svým kolegou, Janem Čermákem, vám závod představí a promluví o aktuálních aktivitách v oblasti digitalizace logistických procesů. Ve svém vystoupení budou sdílet své zkušenosti získané v rámci zavedení elektronické Heijunky, projektu z oblasti digitalizace plánování výroby. V prezentaci Petra Chaluše se můžete těšit na to, s jakými překážkami se museli vyrovnat, jak se to povedlo, jakým vývojem prošla spolupráce mezi logistikou a výrobou, a jaké další možnosti rozvoje aplikace a využití dat jsou, i díky zpětné vazbě od uživatelů, v plánu.

Michael Schneider

CEO
idealworks

Virtuální optimalizace: vývoj autonomních mobilních robotů (AMR) založený na simulaci

Společnost idealworks je dceřiná firma mateřského koncernu BMW Group, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Byla založena v listopadu 2020 a od té doby přetváří autonomní logistiku a mění způsob fungování inteligentních robotů. V přednášce na konferenci TAL ukáže, jak společnost využívá simulace jako nedílnou součást procesu vývoje autonomních robotů a pro onboarding zákazníků.

Michael Schneider, renomovaný expert z oblasti automobilového průmyslu s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi, přináší společnosti idealworks vynikající leadership na strategické i provozní úrovni. Během více než 17 let práce konzultanta a manažera v automobilovém průmyslu ve společnostech Rolls-Royce Motorcars a BMW Group stál v čele zásadních posunů strategie a rozvoje podnikání těchto firem. V poslední době byl součástí novátorského týmu, který přeměnil původně interní projekt skupiny BMW v nově vytvořený spin-off idealworks, jehož je nyní generálním ředitelem. Nenechte si ujít jeho prezentaci a dozvíte se, jak společnost idealworks využívá přístup Digital First k neustálému zdokonalování a jak urychluje integraci produktů pro nové zákazníky.

Dylan Sheppard

Digital Design Lead
idealworks

Virtuální optimalizace: vývoj autonomních mobilních robotů (AMR) založený na simulaci

Společnost idealworks je dceřiná firma mateřského koncernu BMW Group, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Byla založena v listopadu 2020 a od té doby přetváří autonomní logistiku a mění způsob fungování inteligentních robotů. V přednášce na konferenci TAL ukáže, jak společnost využívá simulace jako nedílnou součást procesu vývoje autonomních robotů a pro onboarding zákazníků.

Dylan Sheppard je jedním ze spoluzakladatelů společnosti idealworks, do níž přešel po třech letech v koncernu BMW AG, kde vedl mezinárodní tým v oblasti designu a vývoje softwaru a systémů pro celou skupinu BMW a koordinoval významné projekty se společnostmi BMW Motorrad, Rolls-Royce Motor Cars a také logistiku a výrobu v rámci samotné společnosti BMW. Jako Digital Design Lead ve společnosti idealworks zodpovídá za návrh digitálních touchpointů společnosti, design user experience cloudové platformy AnyFleet a využití nástrojů na bázi vysoce věrných simulací při vývoji a ověřování funkcí autonomních robotických systémů. Nenechte si ujít jeho prezentaci jeho a dozvíte se, jak společnost využívá přístup Digital First k neustálému zdokonalování a jak urychluje integraci produktů pro nové zákazníky

Björn Karlsson

CEO
Weland Solutions

Logistická řešení podporující automatizaci ve stávajících závodech

Společnost Weland Solutions je předním poskytovatelem řešení pro řízení skladů a logistiku. Svým zákazníkům dodává na zakázku navržené a optimalizované výtahové zakladače a systémy řízení zásob. K referencím společnosti patří například projekty pro Volkswagen, Rolls-Royce nebo Koenigsegg.

Budoucnost logistiky je v automatizaci. To je jisté. Avšak plná automatizace závodu někdy znamená příliš vysoké vstupní náklady. Řešením může být poloautomatizace a zařazení nových logistických řešení do stávajícího provozu.

Björn Karlsson, generální ředitel společnosti Weland Solutions, má v oboru logistiky více než desetiletou praxi. Ve svém vystoupení se bude věnovat zásadnímu tématu efektivního využití lidské pracovní síly. Prozradí, jakou strategii uplatnit, aby poloautomatizace byla co nejúčinnější, a promluví o škálovatelných řešeních, která lze snadno přizpůsobit stávajícímu podniku i jeho dalšímu růstu. Nenechte si ujít jeho přednášku plnou praktických tipů a případových studií zákazníků společnosti Weland Solutions.

Tolga Özkundakci

European Vice President of IT and Systems
International Automotive Components Group

Nalezení správné rovnováhy pro IT a logistiku

International Automotive Components Group (IAC) je přední světový dodavatel automobilových komponent a systémů. S více než 50 výrobními místy a globální působností, která zahrnuje více než 18 zemí, čelí IAC výzvě standardizace podnikových IT systémů s přihlédnutím k různým specifikům každé jednotlivé lokace, výrobního procesu a požadavků OEM.

European Vice President for IT and Systems, Tolga Özkundakci, nastoupil do společnosti v červenci 2019 a je zodpovědný za IT a systémy v celé Evropě. Jednou z hlavních povinností Tolgy je standardizovat prostředí ERP napříč IAC Europe, stejně jako systémy MES, JIS a WMS. Tolga ve své prezentaci ukáže, jak se společnosti IAC daří implementovat svůj standardní ERP systém spolu s logistickým a výrobním řešením, které je evropským standardem pokrývajícím požadavky takto složitých výrobních operací.

Ivan Marinec

Managing Partner
AIMPARTNERS

Digitalizace RFQ procesu přepravních služeb

Ivan Marinec je odborník na oblast logistiky a výroby v automobilovém průmyslu s více než dvacetiletou praxí v oboru. Jeho specializací jsou data a jejich přesnost, ale také práce se systémy SAP, MES, Asprova a mnoha dalšími. Profesní dráhu zahájil ve společnosti Škoda Auto, pokračoval ve firmě Saint Gobain jako manažer logistiky. Ve společnosti Magna působil jako ředitel logistiky, později výrobní ředitel a generální ředitel závodu. Po odchodu z Kostal Group z pozice provozně-technického ředitele založil vlastní společnost AIM PARTNERS poskytující interim management, projektové řízení a poradenství zaměřené na dodavatelský řetězec, logistiku a výrobní procesy. 

Ve své prezentaci Ivan představí nový pohled na proces výběru dodavatele přepravních služeb s využitím nejnovějších nástrojů, jako např. digitálních platforem, a otevře téma velmi obtížně řešitelného matematického fenoménu známého jako „Travelling salesman problem – TSP“.    Pokud vás zajímá, jak se teoretická matematika potkává s reálnou logistikou v praxi a jak lze i v obchodním prostředí nízkých marží stále identifikovat zajímavé úspory, nenechte si ujít Ivanovu prezentaci.

Zajistěte si své místo ještě dnes

Registrace

Kontakt

Marie Nováková
+420 732 664 815
marie.novakova@aimtecglobal.com

© 2021 Aimtec