Partneři

Hlavní partneři

SAP

Jako lídr na trhu v oblasti podnikového aplikačního softwaru pomáháme společnostem všech velikostí a ve všech odvětvích lépe fungovat tím, že nově definujeme ERP a vytváříme sítě inteligentních podniků, které zajišťují transparentnost, odolnost a udržitelnost napříč dodavatelskými řetězci. Naše komplexní sada aplikací a služeb umožňuje našim zákazníkům fungovat s generováním zisku, neustále se přizpůsobovat a měnit svět k lepšímu.

Zebra Technologies

Zebra pomáhá těm, kteří jsou v předních liniích v oblasti maloobchodu, zdravotnictví, dopravy a logistiky, výrobních a dalších průmyslových odvětví, aby dosáhli špičkové výkonnosti – hranice, která se promítá do spokojenosti zákazníků, dobrých výsledků pacienta a vynikajících obchodních výsledků. Stále více se naše produkty, software, služby, analytika a řešení používají k inteligentnímu připojení vašich lidí, majetku a dat. Díky desetiletím zkušeností v průmyslu navrhujeme řešení s ohledem na uživatele a pracovní místa, která vám poskytují nejlepšího průvodce k tvorbě kritických obchodních rozhodnutí.

Partneři

4IGV

4IGV působí jako integrátor automatických logistických systémů. Jsme poskytovatelem automatizovaného skladovacího řešení založeného na systému hustého skladu s plně obslužnými AMR vozíky. Držíme se postupu, kde „Plánování a příprava = 50% úspěchu vašeho projektu“.

Přidejte se k nám a maximalizujte váš logistický výkon.

AIM PARTNERS

AIM PARTNERS poskytuje služby interim & projektového managementu a poradenství v oblasti supply chain, logistiky a výroby. Máme bohaté zkušenosti a know-how získané během spolupráce s nejúspěšnějšími firmami jako je např. Magna, Kostal Group, Škoda Auto, Saint Gobain nebo Continental. Pomáháme vám digitalizovat procesy s využitím ověřených postupů a praktických metod. Připravíme řešení, které je komplexní, trvale udržitelné a v souladu s principy štíhlé výroby a koncepce Průmyslu 4.0

AKJ Automotive

AKJ Automotive je skupina odborníků a vedoucích pracovníků z automobilového průmyslu. Sloužíme jako platforma pro otevřenou a důvěryhodnou výměnu informací v rámci celého hodnotového řetězce automobilového průmyslu, včetně výrobců, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Naším hlavním cílem je společně vyvíjet koncepty a řešení pro optimalizaci procesů a struktur v automobilovém a dodavatelském průmyslu.

"Pracovní skupina pro Just-in-Time" (AKJ), založená v roce 1985, je považována za průkopníka logistických koncepcí a od té doby staví výrobce automobilů, dodavatele a poskytovatele služeb před nové výzvy.

Asprova

Asprova poskytuje celosvětově nejúspěšnější softwarová řešení pro pokročilé plánování (Advanced Planning and Scheduling – APS) a plánování dodavatelského řetězce (Supply Chain Planning – SCP). Asprova APS je nástrojem pro výrobní společnosti, který splňuje širokou škálu požadavků ze všech průmyslových odvětví. Při vývoji systému pro detailní plánování byly v uplynulých 30 letech intenzivně využívány zkušenosti ze štíhlé výroby světové úrovně. Výsledkem je, že pomocí standardních funkcí Asprova lze modelovat jakýkoli komplexní výrobní úkol. Systém Asprova lze implementovat bez programování a bezproblémově se integruje do stávajícího IT. Asprova synchronizuje a optimalizuje všechny procesy v celém hodnotovém řetězci. Úspěšnost implementace měřená enormním nárůstem efektivity navzdory plánování složitých procesů je důvodem, proč se na Asprovu spoléhá více než 60 % japonských výrobních společností a 3600 zákazníků po celém světě.

Bayern Innovativ

Bayern Innovativ se zabývá managementem znalostí a působí jako iniciátor a akcelerátor inovací v Bavorsku. Propojuje podnikovou sféru, výzkum a politiku s oborovými, technologickými a partnerskými sítěmi, a společně s nimi vytváří regionální cluster Thinknet Bayern, který propojuje více než 75 000 odborníků. Výsledkem je dynamický transfer znalostí v oblastech, jako jsou digitalizace, energetika, zdravotnictví, materiálové inženýrství, výroba, mobilita, ale i kulturní a kreativní odvětví.

Společnost Bayern Innovativ GmbH pomáhá také malým a středním podnikům, zejména prostřednictvím inovačních projektů. Zajišťuje moderní řízení technologií a inovací a poskytuje podporu v oblasti patentových řízení a programů financování. Nabídku služeb doplňují pracovní skupiny, kongresy a workshopy a společné expozice na nejvýznamnějších národních a mezinárodních veletrzích. Společnost Bayern Innovativ byla založena v roce 1995 jako nezávislá instituce Svobodného státu Bavorsko a v současné době má přibližně 275 zaměstnanců v Norimberku, Augsburgu a Garchingu.

Beratungsbüro Oberpfalz

Manažeři technologií a sítí, Lucie Valentová a Michael Zankl, podporují inovační aktivity malých a středně velkých společností. Poskytují poradenství při hledání vhodných programů podporujících technologie a doprovázejí během celého procesu od vyvinutí myšlenky až po ukončení projektu.


Podpoříme vás ve spolupráci mezi hospodářstvím a vědou:
- Konkrétně zprostředkováváme kontakty mezi společnostmi a výzkumnými institucemi
- Podporujeme přeshraniční spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
- Koordinujeme sítě a vedeme dialog k nalezení shody mezi projektovými partnery
- Iniciujeme a organizujeme speciální akce týkající se trendových technologií

Jste středně velká společnost a máte inovativní nápad? Promluvte si s námi!

Evropský region Dunaj-Vltava – Poradenská kancelář Dolní Bavorsko

Management kontaktních sítí Bavorsko – Čechy z Poradenské kanceláře Dolní Bavorsko ve Freyungu Vás podpoří při navazování obchodních vztahů mezi ČR a Dolním Bavorskem, dále pak při zprostředkování kontaktů a partnerů a vytváření a rozšiřování kontaktních sítí a klastrů.

Zaměření: ekonomika a technologický transfer.

Veškeré služby jsou zdarma.

Kontaktní osoba: Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy

Happenee

Zmrzlinou poháněný český startup se sídlem v Praze.

Vyvíjíme modulární SaaS platformu zaměřenou na aktivní zapojení uživatelů, lead generation, brandovou komunikaci, employee lifecycle a kompletní realizaci eventů. Tyto oblasti propojujeme v pohlcujících interaktivních světech, které překonávají komunikační bariéry mezi fyzickým a digitálním prostředím a přináší to nejlepší z obou.

IHK Reutlingen - Automotive

Globální konkurence mezi výrobci automobilů, zkracování výrobních cyklů a měnící se přísné mezinárodní požadavky mají stále intenzivnější vliv na podmínky dodavatelů. Výrobkové a procesní technologie se mění rychlým tempem - od spalovacího motoru se přechází k novým formám pohonu. Je třeba přizpůsobit struktury a procesy ve výrobě a logistice. Pro zachování konkurenceschopnosti je nutná další digitalizace a inteligentní automatizace výroby. Na trh vstupují noví hráči: aby toho bylo možné využít, je zapotřebí strategie a spolupráce. Význam Německa jako centra automobilového průmyslu stále více nesou jeho dodavatelé. IHK Reutlingen se sítí IHK Automotive nabízí výměnu, spolupráci a odborné znalosti.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je místo, kde se setkávají úspěšní podnikatelé. Celkem 7 regionálních kanceláří je obchodním partnerem svých téměř 1200 členských firem, kterým pravidelně nabízí networkingová setkání, vzdělávací akce, zodpovídá pro ně podnikatelské dotazy a pomáhá zviditelnit jejich podnikání v celém jihočeském regionu. Naší misí je zjednodušovat život podnikatelům. #jihoceskepodnikani

LogTech

LogTech, integrátor logistických řešení, je předním poskytovatelem automatizace a softwaru pro manipulaci s materiálem v oblasti distribuce a expedice zásilek, e-commerce, výroby a dalších odvětví. Náš přístup "na klíč" se stará o veškeré kroky od návrhu, projektu až po integraci a dodává automatizovaná zařízení, robotiku, software a ovládací prvky, které bezproblémově fungují podle požadavků zákazníka.

Naše řešení podporují řadu procesů manipulace s materiálem, jako je doprava, třídění, singulace a skenování, a jsou podpořena kompletním, pohotovým servisem, podporou a náhradními díly. Společnost LogTech má desítky let zkušeností, které získala v každém segmentu průmyslu manipulace s materiálem. 

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je region se silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a špičkovými výzkumnými centry. Podporuje rozvoj inovačního ekosystému a realizuje řadu podpůrných aktivit směřujících k rozvoji spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, vysokými a středními školami a firmami působícími v regionu. Prostřednictvím dotačních programů Inkubace firem a Akcelerace firem podporuje vznik zajímavých startupů a rozvoj již existujících firem. Cílem kraje je vytvořit prostředí přívětivé pro podnikání, příjemné k životu a nabízející zajímavé podněty ke studiu a vlastnímu rozvoji.

ProGlove

ProGlove představuje chytřejší řešení nositelného skeneru, které zajišťuje nepřetržité zvyšování produktivity pracovníků. Naším posláním je narušit staré pořádky v oblasti skenování čárových kódů tím, že do skladových a distribučních operací přineseme transformační hodnotu. Na rozdíl od ostatních se zaměřujeme na lidské pracovníky. ProGlove jim umožňuje rychle, přesně a ergonomicky provádět úkon, který je pro úspěšné fungování skladu zásadní: skenování čárových kódů. Naše nositelná technologie je interaktivní, snadno použitelná a srozumitelná. Náš přístup zaměřený na lidský faktor posiluje postavení pracovníků díky efektivnějším pracovním postupům.

Software602

Jsme Software602. Pomáháme firmám i úřadům zbavit se papíru, zrychlit administrativu a přemýšlet digitálně. Díky našim řešením elektronických podpisů, archivace, schvalování požadavků nebo formulářovým technologiím nedělají lidé chyby, šetří čas i peníze. Máme 35 let zkušeností a spoustu energie uvádět na trh další inovace. 

Spolek SKLAD

Ve spolku SKLAD (Spolek Kompetentních Logistiků a Dodavatelů) pomáháme výrobním a distribučním společnostem s jejich požadavky a potřebami v logistických provozech. Jsme schopni poradit a spolupracovat v širokém spektru potřeb zákazníka – od výběru haly přes návrh a realizaci řešení až po dodávku technologií nebo zajištění bezpečnosti práce. Naší výhodou je, že se jako členové navzájem známe, dlouhodobě se potkáváme na projektech u stejných zákazníků a otestovali jsme se v praxi.
Zákazníkovi přinášíme nová, moderní a komplexní řešení. Pomáháme mu spoluvytvářet vizi pro inovace a jeho další růst.
Spolek vznikl v roce 2014 a jeho původním záměrem bylo spíše sdílení obchodních příležitostí mezi jednotlivými členy, dnes se spolek obrací i k široké logistické veřejnosti jako zdroj novinek, aktuálních informací a doporučení z praxe.

VertiFlex

VertiFlex je systémovým integrátorem se specializací na automatizaci a robotizaci logistických provozů a nabízí svým zákazníkům nejefektivnější skladovací řešení. Jsme oficiálním partnerem společností Weland Solutions, Swisslog a Geek+ a dodáváme integrovaná řešení v regionu střední a východní Evropy. VertiFlex je také vývojářem jedinečného softwaru pro automatizované skladování VertiNode Ai, který využívá umělé inteligence pro optimalizaci procesů. Naši klienti s námi konzultují své potřeby a my pro ně navrhujeme a implementujeme automatizovaná skladovací a vychystávací řešení do mnoha odvětví průmyslu od e-commerce po automotive. VertiFlex je ryze česká společnost nadšených odborníků na automatizovanou intralogistiku.

Nechceme být vaším dodavatelem, chceme být vaším partnerem. A hlavně, nás ta práce opravdu baví!

STILL

Jsme odborníci na intralogistiku a automatizaci. Společnost STILL poskytuje vše, co je v přepravě a vychystávání zboží potřebné, od vysokozdvižných vozíků a regálových systémů až po navržení a optimalizaci skladu, dále kompletní servis a management. Naším cílem je dělat intralogistiku rychlou a efektivní, proto sázíme na automatizaci. Věříme totiž, že právě ona je tím správným řešením pro budoucnost oboru.

Ve STILL do intralogistiky neustále přinášíme čerstvé nápady a vytváříme nové projekty. Naše dlouholeté zkušenosti a neutuchající nadšení obor dlouhodobě posouvají kupředu.

Mediální partneři

Aimtec Insights

Digitální obsahový portál o Průmyslu 4.0, automobilovém průmyslu a informačních technologiích byl spuštěn v roce 2019. Jeho cílem je poskytovat odborníkům z výroby, logistiky a průmyslového IT zajímavé informace, ukazovat příklady z praxe, příběhy lidí z oboru i obecný pohled na změny, které s sebou přináší digitální revoluce. Navazuje na tištěný časopis, který společnost Aimtec vydává od roku 2002, je přístupný na adrese insights.aimtecglobal.com.

Automa

Automa je odborný časopis pro automatizační techniku, měřicí a regulační techniku, komunikační techniku a průmyslovou informační techniku. Ročně vychází osm tištěných vydání, která jsou k dispozici na internetu (s možností stažení článků ve formátu PDF). Portál www.automa.cz uvádí novinky ze světa automatizace, pozvánky na konference, veletrhy a semináře a další aktuální informace. Časopis je aktivní na sociálních sítích: Automa LinkedIn (603 členů)  Automa Facebook (571 sledujících) a Automa X (302 sledujících).

CIO Business World

Dvouměsíčník o nových technologiích a efektivním řízení podnikové informatiky. CIO Business World přináší nejnovější ekonomické trendy a analýzy, praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízí možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů a věnuje se také důsledkům vstupu ČR do EU. CIO Business World je určen pro čtenáře z oblasti vyššího managementu firem ze všech odvětví ekonomiky. Na českém trhu vyplňuje mezeru mezi tradičními ekonomickými a IT magazíny.

Computerworld

Computerworld je jediným odborným měsíčníkem na českém a slovenském trhu zaměřeným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovějších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni než ostatní periodika na tuzemském trhu. Obsah Computerworldu je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií.

Dopravní noviny

Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku s působením na českém a slovenském mediálním trhu. Dopravní noviny přinášejí aktuální a odborné informace určené především podnikatelům a řídícím pracovníkům firem podnikajících ve výše uvedených oborech a v dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Zprostředkovávají informace orgánům státní správy a všem zájemcům o dopravně-logistickou tematiku.

Ekonom

Ekonom je nejčtenější ekonomický týdeník na českém trhu. Přináší nejpodstatnější informace, které pomáhají orientovat se v dnešním složitém světě. Ekonom poskytuje nejdůležitější informace ze světa kapitálových trhů. Texty z oblasti technologií představují aktuality ze světa vědy a techniky. Obsahuje i právní témata, která rezonují českým trhem a zásadně ovlivňují podmínky pro podnikání. V článcích se časopis věnuje i oblasti logistiky, která doslova hýbe světem.

IT Systems

Časopis IT Systems se zaměřuje na problematiku informačních systémů a ICT řešení v podnicích a organizacích všech odvětví. IT Systems oslovuje čtenáře, kteří chtějí mít přehled o aktuální nabídce a trendech v oblasti podnikových aplikací a služeb. IT profesionálům pomáhá efektivně spravovat IT v souladu s potřebami byznysu. Každé vydání měsíčníku IT Systems doplňují specializované přílohy zaměřené na vybraná témata nebo odvětví. Obsah časopisu IT Systems je provázán s řadou elektronických médií, zejména s portálem SystemOnLine.cz a tematickým webem ERPForum.cz a newslettery SystemNEWS a ERPnews.

Logistika.Tv

Odborný logistický portál www.logistika.tv se zaměřuje na zpravodajství z logistiky z ČR a SR. Logistika.Tv přináší články, reportáže, videorozhovory, podcasty, videopodcasty, Tv zprávy, případové studie, informace o trendech a inovacích. Mezi její rubriky patří Skladování, Doprava, Development, Obaly, IT, Management, nechybí ani rozhovory s logistickými profesionály a pozvánky na akce. Na portálu Logistika.Tv najdete to nejaktuálnější a nezajímavější z toho, co se děje v české a slovenské logistice. Logistika.Tv je aktivní také na LinkedInu. Šéfredaktorem portálu Logistika.Tv je dlouholetý logistický novinář Petr Neckař. Portál Logistika.Tv provozuje společnost PN média s.r.o., která se specializuje na PR a marketingové služby pro logistické firmy. PN média také pořádá logistickou soutěž The Best of Czech and Slovak Logistics a logistickou konferenci Innovative Logistics, která se koná v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Packaging Herald

Packaging Herald je moderní B2B magazín o novinkách a trendech v obalovém průmyslu a souvisejících odvětvích. Každé dva měsíce přináší čtenářům praktické informace pro jejich byznys i prosperitu a inspiruje je k inovacím. Díky elektronické verzi, která je volně ke stažení na portále www.packagingherald.cz, k nim mají kdykoliv přístup i v budoucnu. Prostřednictvím newsletteru, portálu www.packagingherald.cz a stále populárnějších sociálních sítí rovněž vytváří komunikační platformu pro sdílení zkušeností a inspirací mezi všemi subjekty, které se obalovou problematikou zabývají: uživateli obalových řešení a služeb, dodavateli technologií a materiálů pro výrobu obalů, výrobci obalů a obalových materiálů, designery, dodavateli služeb a retailem.

praktická LOGISTIKA

praktická LOGISTIKA je odborný internetový časopis zaměřený na logistiku v širších souvislostech. Zabývá se především praktickými ukázkami a příklady z oblastí nákladní dopravy a spedice, skladování, manipulace se zbožím, distribuce a zásobování, balení, IT, pojistných a finančních služeb. Mimo to zde najdete také rubriky mapující různé události související s logistikou, aktuality a speciální rubriku zaměřenou na logistiku nebezpečných věcí. Obsah časopisu praktická LOGISTIKA tvoří především původní články zaměřené na zkušenosti z praxe, případové studie, názory odborníků a reportáže z logistických akcí.

Reliant Group

Reliant Group je provozovatelem nejvýznamnějších odborných platforem určených pro komunikaci a věcnou diskuzi logistických profesionálů napříč celým dodavatelským řetězcem. Již dvacet let je vydavatelem tištěného logistického časopisu LogisticNEWS, provozovatelem sítě logistických portálů Eurologport a distributorem týdenního zpravodaje Reliant NewsLETTER. Vlajkovou lodí společnosti je tradiční pořádání největší středoevropské logistické konference SpeedCHAIN, kterou doplňuje celá řada odborných konferencí a akcí na míru, včetně platformy ESG Fórum v rámci formátu Technologické konference. Firma se aktivně podílí na činnosti České logistické asociace i Evropské logistické asociace se sídlem v Bruselu.

Robotic journal

Odborný časopis Robotic journal se čtvrtletní periodicitou se zabývá trendy v robotice a přináší aktuální informace z oblasti robotiky, automatizace a s nimi souvisejících oborů. Nabízí přehled o aktuálních produktových novinkách předních výrobců i zajímavých projektech výzkumných center a organizací formou rozhovorů a reportáží ze stěžejních akcí v oboru automatizace a robotiky.

Svět průmyslu

Smart Connections s.r.o. není jen redakce nebo vydavatelství Světa průmyslu, ale sehraný tým nadšených mladých lidí s kompetencemi v širokém spektru oborů. Kromě vydávání tištěného magazínu Svět průmyslu, jeho digitálních verzí a webu Světa průmyslu, se věnujeme také správě sociálních sítí a náboru zaměstnanců pro naše klienty. Pohání nás vášeň pro to, co děláme, a nebojíme se nových výzev. Charakterizuje nás profesionalita, flexibilita a proklientský přístup. Nabízíme patnáctileté know-how a jsme stabilní partner, zavedená značka.

Systémy logistiky

Systémy Logistiky jsou zdrojem informací, inspirace a nejvýznamnějším komunikačním nástrojem pro český a slovenský logistický trh. Značka Systémy Logistiky zahrnuje odborný časopis (jediný na trhu s auditovaným nákladem) i digitální média (zpravodajský portál systemylogistiky.cz, týdenní newsletter SL NEWS a profily na sociálních sítích LinkedIn a Facebook). Redakce si zakládá na nezávislosti, praktičnosti a inovatičnosti předávaných informací, díky čemuž jsou Systémy Logistiky nejčtenějším časopisem a nejnavštěvovanějším portálem pro logistické odborníky.

TechMagazín

TechMagazín s měsíční periodicitou patří k uznávaným odborným periodikům se zaměřením na strojírenství, energetiku i automobilový průmysl, zejména na produktové novinky, nové technologie a trendy v průmyslové technice, technických a vědních oborech. Čtenářskou skupinu tvoří vyšší a střední management průmyslových firem ze strojírenství, automatizace, automotive, elektroniky, energetiky nebo leteckého a plastikářského průmyslu. Specifikem je i rozsáhlá distribuce na technické univerzity a odborné školy.

Pořadatelé

Aimtec

Jsme Aimtec. Jsme průvodci výrobních a logistických firem při zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Naše řešení integrujeme společně s nejnovějšími technologiemi do jednoho funkčního celku tak, aby digitalizace byla skutečným přínosem.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství, zahájila v České republice v počáteční fázi širokou diskusi o průmyslu 4.0 a nyní podporuje udržitelnou transformaci ekonomiky. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

IHK Regensburg

Obchodní a průmyslová komora Regensburg sdružuje celkem 91 000 firem z Horní Falce a okresu Kelheim. Členské firmy mohou využít poradenství v oblastech daňové a právní problematiky, zahraničního obchodu nebo pracovního trhu. Komora též zpracovává nejrůznější specializované analýzy regionu.  Prostřednictvím své české pobočky v Plzni podporuje Obchodní a průmyslová komora Regensburg aktivně vývoj společného přeshraničního hospodářského prostoru.

Kontakt

Tereza Žáková
+420 725 490 084
tereza.zakova@aimtecglobal.com

© 2024 Aimtec